DLACZEGO WARTO

krótki czas wykonania inspekcji
szybka lokalizacja problemu
Pomiary termowizyjne / NDVI / CIR
wysokiej rozdzielczości foto/video
niski koszt operacji

Leśnictwo

Zastosowanie UAV w leśnictwie pozwala na zdalne monitorowanie dużych obszarów i wykrywanie problemów. W szczególności, bezzałogowe statki powietrzne umożliwiają

 • szybko zidentyfikować punkty zapalne i obszary zniszczone przez ogień;
 • zbadać stan tego obszaru;
 • chronią ten teren przed kłusownikami;
 • w celu kontroli wylesiania;
 • wykrywanie szkód wyrządzonych przez szkodniki;
 • przeprowadzanie spisów zwierząt.
 • UAV mogą monitorować trudno dostępne, odległe obszary, co oszczędza czas. Ponadto, dane zebrane przez UAV mogą być wykorzystane do stworzenia planu działania w przypadku sytuacji awaryjnej.

Rolnictwo

Bezzałogowe statki powietrzne podłączone do monitoringu rolnictwa pozwalają na zdalną rejestrację aktualnego stanu monitorowanych obszarów. Badania lotnicze mogą być traktowane jako sposób zbierania materiałów, na podstawie których zostanie określony rodzaj użytkowania terenu. Dane z UAV umożliwiają:

 • przekazać z dużą dokładnością aktualny stan upraw;
 • wykrycie poziomu degradacji obszarów;
 • przewidywać możliwą wielkość zbiorów;
 • ocena sytuacji w okresach powodzi.
 • Zastosowanie czujników multispektralnych pozwala również na analizę stanu gleby i poziomu jej żyzności.
 • Zastosowanie czujników multispektralnych otwiera również możliwość analizy stanu gleby i poziomu jej żyzności.