Globalne badania i prognozy rynku dronów w rolnictwie 2022-2028

Raport z analizy globalnego rynku dronów w rolnictwie, udziału i trendów według typu (stacjonarne, wielowirnikowe i hybrydowe bezzałogowe statki powietrzne), według zastosowania (opryskiwanie, mapowanie pola, badanie upraw i inne), prognoza na lata 2021-2027.

Przewiduje się, że światowy rynek dronów rolniczych wzrośnie w CAGR na poziomie około 15,8% w okresie prognozy. Dron rolniczy to zasadniczo bezzałogowy pojazd powietrzny, który służy do optymalizacji operacji, monitorowania wzrostu upraw i zwiększania produkcji upraw. Czynniki przyczyniające się do wzrostu globalnych rynków dronów rolniczych obejmują rozwój różnych dostawców usług dronów, zwiększenie finansowania, zarządzanie farmą w czasie rzeczywistym i postęp technologiczny.

Inne czynniki, takie jak wzrost rolnictwa precyzyjnego, ponieważ ma wiele zalet, takich jak różne systemy pozycjonowania i pojazdy kierowane, są opracowywane w celu stworzenia rolnictwa precyzyjnego. Co więcej, szybki rozwój sektora rolnego, wynikający z większego wykorzystania innowacyjnego technologicznie sprzętu w praktykach rolniczych, będzie napędzał wzrost rynku.

Wręcz przeciwnie, wysoki początkowy koszt instalacji, wahania warunków pogodowych i problemy z zasięgiem będą hamować rozwój rynku. Jednak wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na żywność istnieje ciągła presja na zwiększanie wydajności rolnictwa, a utrzymanie dobrej zdrowotności upraw stworzy znaczącą szansę na wzrost rynku.

Perspektywy segmentowe

Światowy rynek dronów rolniczych jest podzielony na segmenty pod względem typu i zastosowania. W zależności od typu rynek jest podzielony na bezzałogowe statki powietrzne stałopłatowe, wielowirnikowe i hybrydowe. Ponadto, w zależności od zastosowania, rynek dzieli się na opryski, mapowanie pól, rozpoznawanie upraw i inne.

Wśród zastosowań szacuje się, że mapowanie terenowe ma znaczący udział w rynku, ponieważ jego znaczenie wzrasta, umożliwiając jednoczesne monitorowanie terenu i zarządzanie przyszłymi działaniami. Co więcej, rozwój rolnictwa polegający na mapowaniu pól przypisuje się eskalacji IoT i powszechnemu stosowaniu technologii teledetekcji, VRT i technologii naprowadzania przez rolników na całym świecie. Pole mapowania ma różne zalety, w tym analizę danych dotyczących plonów, która umożliwia wizualizację upraw, zmienność upraw, a także uzyskanie danych o tym, które chemikalia wpływają na plony.

Ponadto podaje zawartość wilgoci, a gdy poziom wilgoci jest znany, umożliwia podjęcie decyzji, do którego obszaru dodać lub zmniejszyć dopływ wody. Co więcej, rosnące zapotrzebowanie na żywność, zmieniający się klimat, powszechne przyjęcie inteligentnych technologii w globalnym sektorze rolnictwa oraz zwiększone inicjatywy rządowe mające na celu poprawę wydajności rolników dzięki nowym technologiom to tylko niektóre z głównych czynników napędzających rozwój mapowania pól. Jednak wysokie koszty nowoczesnego sprzętu rolniczego oraz brak wiedzy i umiejętności technicznych działają jako ograniczenia segmentowe.

Perspektywy regionalne

Globalny rynek dronów rolniczych jest dalej podzielony na segmenty w oparciu o geografię, w tym Amerykę Północną, Europę, Azję i Pacyfik oraz resztę świata. Przewiduje się, że Ameryka Północna będzie miała największy udział w rynku w okresie objętym prognozą, co wynika z takich czynników, jak rosnąca automatyzacja w rolnictwie, coraz częstsze stosowanie UAV od koszenia do orki, zwiększona produktywność, rosnąca liczba usługodawców w regionie. Co więcej, rosnąca świadomość rolnictwa precyzyjnego w zakresie mapowania pól i obserwacji upraw wpływa na rolników do wdrażania UAV w rolnictwie, które dodatkowo napędzają wzrost rynku w regionie.

Przewiduje się, że region Azji i Pacyfiku będzie najszybciej rozwijającym się regionem na rynku dronów rolniczych. Wzrost ten przypisywany jest rosnącym inwestycjom w badania i rozwój w celu zwiększenia popularności dronów rolniczych. Co więcej, rosnący producenci UAV w regionie, wraz ze wzrostem finansowania venture, również napędzają rozwój rynku. Wiele krajów rolniczych, takich jak Indie, Chiny Indonezja będzie zwiększać popyt na rolnicze UAV, co z kolei zwiększy udział w rynku w kolejnym regionie.