Przekonujące komunikaty dotyczące pestycydów

Rozpakowywanie badań CropLife America dotyczących postrzegania pestycydów przez konsumentów

W styczniu firma CropLife America (CLA) podzieliła się ustaleniami z serii sesji odsłuchowych prowadzonych przez konsumentów w 2021 r., aby zobaczyć, w jaki sposób rejestrowano różne komunikaty mające na celu lepsze zrozumienie stosowania pestycydów i znaleźć sposoby na lepszą komunikację z opinią publiczną w kwestiach związanych z pestycydami. Firma badawcza Povaddo przeprowadziła badanie opinii publicznej w imieniu CLA i American Seed Trade Association, opierając się na poprzednich badaniach grup fokusowych zleconych przez CLA w 2019 r., które badały obecne poglądy na temat pestycydów.

Rozumiejąc, że większość ludzi jest na pograniczu lub ma nieprzychylne nastawienie do produktów pestycydowych oraz że w mediach brakuje pozytywnych informacji na temat pestycydów, celem nowej rundy badań było ustalenie, w jaki sposób lepiej komunikować się z wybranymi urzędnikami i opinii publicznej o rolnictwie i pestycydach. Povaddo przeprowadziło 12 grup fokusowych z 96 uczestnikami w trzech miastach, aby najpierw wysłuchać obaw i opinii, a następnie zobaczyć, jak uczestnicy zareagują na komunikaty stworzone wokół tematów, że pestycydy są zrównoważone, potrzebne i innowacyjne.

PRZEKAZ 1: „Pestycydy przyczyniają się do zrównoważonych praktyk rolniczych”.

Pierwszym przesłaniem, jakie rozważyli uczestnicy grupy fokusowej, jest to, że „pestycydy przyczyniają się do zrównoważonych praktyk rolniczych”. Oświadczenie to zostało poparte oświadczeniami potwierdzającymi o uprawie bezorkowej i uprawach okrywowych:

Pestycydy wspierają zrównoważone praktyki rolnicze, umożliwiając prowadzenie działań rolniczych, które poprawiają erozję gleby, oszczędzają wodę i zmniejszają zużycie paliwa, takie jak uprawa bez orki.

Stosowanie upraw okrywowych to kolejna praktyka rolnicza wykorzystująca pestycydy, która przyczynia się do zrównoważonego rolnictwa.

Dyrektor Povaddo, Wendy Lawrence, powiedziała, że ​​większość uczestników pozytywnie zareagowała na wiadomości o uprawach bez orki i uprawach okrywowych. Povaddo poparł wyżej wymienione oświadczenia wspierające, powołując się na dane z zaufanych źródeł i używając terminów takich jak „niska pozostałość” i „krótkotrwałe herbicydy”. Uczestnicy grupy fokusowej dowiedzieli się, że uprawa bezorkowa zmniejsza erozję gleby o około 90% i zapewnia znaczne oszczędności paliwa i energii. Ilościowe określenie oszczędności energii i emisji dwutlenku węgla poprzez porównanie z emisjami samochodowymi i energią wykorzystywaną do zasilania domów również trafia do uczestników. Poinformowano uczestników, że dzięki uprawom okrywowym łagodzą one erozję gleby, zmniejszają odpływ o 80% i poprawiają strukturę gleby.

NA WYNOS: Promując rolę pestycydów w przyczynianiu się do zrównoważonego rolnictwa, ważne jest, aby stworzyć silną korelację między korzyściami praktyk a specyficzną rolą pestycydów w ich umożliwianiu, radzi Povaddo.

PRZESŁANIE 2: „Pestycydy są konieczne”.

Povaddo przetestował trzy komunikaty potwierdzające założenie, że „pestycydy są niezbędne”:

  • Ziemia rolna się kurczy.
  • Bez pestycydów przedsiębiorstwa rolników będą zagrożone.
  • Bez pestycydów plony mogą spaść o 70 do 80%, a zmniejszenie plonów bez pestycydów może doprowadzić wielu rolników do bankructwa.
  • Pestycydy są ważne dla wyżywienia świata.

Lawrence powiedział, że 2 na 5 uczestników zareagowało pozytywnie na wiadomość, że pestycydy są konieczne, ponieważ powierzchnia gruntów rolnych się kurczy, a 1 na 5 zareagował negatywnie. Większość ludzi odpowiedziała pozytywnie na komunikaty wspierające, że firmy rolników są zagrożone brakiem dostępności pestycydów. Pomysł zmniejszenia plonów trafił na strunę, nawet wśród ludzi z pesymistycznym poglądem na pestycydy, powiedział Lawrence. Jednak zdecydowanie najbardziej zwycięski komunikat był taki, który pozostaje aktualny i aktualny: „Popyt na żywność i ceny rosną, dotykając najbiedniejszych na świecie”.

Lawrence ostrzegł jednak, że chociaż to przesłanie trafia teraz do konsumentów, którzy na własne oczy widzieli skutki rosnącej inflacji i niedoborów dóbr konsumpcyjnych, może to być zjawisko tymczasowe. Postawy konsumentów mogą się zmieniać w miarę ewolucji wyzwań, przed którymi stoimy. Jeśli wszystko wróci do normy, stwierdzenie, że pestycydy są niezbędne, aby pomóc najbiedniejszym na świecie, często jest uważane za słabe przesłanie. Na przykład „Wyżywienie świata” i „Uczynienie żywności bardziej przystępnym cenowo” nie znalazły oddźwięku w grupach fokusowych w 2019 roku.

NA WYNOS: Kiedy formułujesz argumenty wokół idei, że pestycydy są konieczne, Povaddo zaleca używanie wiadomości, które są aktualne i odpowiednio empatyczne.

PRZESŁANIE 3: „Innowacje i technologie w pestycydach prowadzą rolnictwo i społeczeństwo we właściwym kierunku”.

Dwa z oświadczeń zaproponowanych w celu wzmocnienia tematu innowacji i technologii to:

Innowacje zwiększają produktywność i zmniejszają wpływ rolnictwa na środowisko.

Innowacyjne produkty pestycydowe umożliwiają rolnikom stosowanie mniejszej liczby bardziej ukierunkowanych pestycydów.

Uczestnikom grupy fokusowej spodobał się fakt, że narzędzia cyfrowe pomagają zredukować gazy cieplarniane i spływ wody z pestycydów. Zwroty takie jak mniej toksyczny, użycie możliwie najmniejszych ilości, przyjęcie ukierunkowanego podejścia/tworzenie ukierunkowanych zastosowań, a rolnicy stosujący pestycydy tylko w ostateczności (zintegrowane zwalczanie szkodników) dobrze zarejestrowały się wśród uczestników.

NA WYNOS: Skoncentrowanie się na pozytywnych zmianach w branży pestycydów, w tym na nowych, nowoczesnych innowacjach i technologiach, jest wysoce zalecane, poradził Povaddo.

Oprócz wiadomości pisemnych i informacji pomocniczych, uczestnicy grupy fokusowej obejrzeli film wideo przedstawiający rolnika opisującego swoje praktyki rolnicze, w tym stosowanie pestycydów. Lawrence stwierdził, że połączenie treści wideo i narracji przyniosło potężny efekt. Dzielenie się osobistymi historiami wpływa na to, co ludzie myślą o pestycydach.