Światowy rynek dronów rolniczych: prognoza na lata 2021-2028

Oczekuje się, że do 2028 r. światowy rynek dronów rolniczych rozwinie się dzięki wprowadzeniu metod rolnictwa precyzyjnego i dużej presji na zaspokojenie globalnych potrzeb żywnościowych. Oczekuje się, że podsegment technologii autonomicznych będzie miał najwyższą stopę wzrostu. Do 2028 r. rynek Azji i Pacyfiku będzie miał największe możliwości rozwoju ze względu na coraz większe przyjmowanie nowoczesnych technologii w sektorze rolniczym.

Światowy rynek dronów rolniczych w latach 2021-2028 przyniesie dochód w wysokości 6244,5 mln USD i będzie rósł o 19,2% rocznie.

Jeśli chodzi o siły napędowe, rosnące stosowanie metod rolnictwa precyzyjnego w celu podejmowania bardziej wydajnych decyzji agronomicznych oraz zapotrzebowanie na globalne dostawy żywności to dwa główne czynniki wzrostu globalnego rynku dronów rolniczych w okresie prognozy. Ponadto oczekuje się, że wzrost finansowania venture capital na rozwój dronów przyspieszy rozwój rynku do 2028 roku. Obejmuje to również coraz powszechniejsze stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w celu rozwiązywania problemów rolniczych, a także istotne przejście od tradycyjnej działalności rolniczej do zaawansowanych technologii i zrównoważonych praktyk rolniczych w celu zwiększenia wydajności i produktywności.

Brak standaryzacji różnych interfejsów komunikacyjnych i protokołów jest głównym czynnikiem hamującym rozwój rynku.

Covid-19 negatywnie wpłynął na światowy rynek dronów rolniczych, głównie z powodu przedłużającego się spadku cen roślin spożywczych i zmniejszonego popytu na sprzęt rolniczy i narzędzia ze strony rolników. Jednak spowolnienie tempa pandemii pomogło gospodarce wrócić do normy, co również zwiększyło potrzebę cyfryzacji i automatyzacji w rolnictwie. Oczekuje się, że innowacyjne praktyki rolnicze, takie jak monitorowanie plonów dronów, monitorowanie zdrowia upraw, planowanie nawadniania itp., proponowane przez niektórych kluczowych graczy rynkowych i agrobiznesy, pomogą rynkowi odzyskać wzrost po pandemii.

Oczekuje się, że podsegment śmigłowców będzie miał dominujący udział w rynku i będzie rósł w tempie 19,5% rocznie w latach 2021-2028. Ten znaczny wzrost wynika głównie z zalet, jakie zapewnia skrzydło obrotowe, takich jak dostępność, zwrotność, optymalna kombinacja sterowania, podnoszenia itp.

Podsegment globalnego rynku dronów do opryskiwania upraw rolnych będzie miał godne uwagi tempo wzrostu i wygeneruje 748,1 mln USD przychodów do 2028 r. ze względu na ich zwiększone wykorzystanie w nawadnianiu, nawożeniu, pestycydach i innych zastosowaniach poprawiających wydajność nawet na małych działkach. tereny podmokłe. Ponadto przewiduje się, że niektóre innowacje w dronach do oprysków upraw, takie jak urządzenia GNSS (GLONASS, GPS, BeiDou i Galileo), lasery, echa ultradźwiękowe również będą napędzać wzrost tego podsegmentu.

Przewiduje się, że autonomiczny podsegment będzie miał najwyższą stopę wzrostu i zarejestruje przychody w wysokości 2 244,0 mln USD w okresie prognozy, głównie dlatego, że kilka aplikacji, takich jak zbieranie danych i misje mapowania dronów w sektorze rolniczym, jest obsługiwanych autonomicznie. Ponadto rosnąca popularność autonomicznych technologii dronów, takich jak siewniki i drony zapylające w branży rolniczej, w celu oceny zdrowia upraw, jest kolejną siłą napędową wzrostu tego podsegmentu.

Rynek dronów rolniczych w regionie Azji i Pacyfiku będzie miał najwyższą stopę wzrostu i wygeneruje 2172,4 miliona przychodów dzięki rosnącemu przyjęciu technologii w sektorze rolniczym i rosnącej współpracy między sektorem prywatnym i publicznym w celu zwiększenia produkcji żywności. Ponadto w krajach takich jak Tajwan, Indie, Chiny, Malezja i Filipiny obowiązują przepisy i dyrektywy lotnicze, które będą dalej wspierać rozwój rynku w tym regionie.

Kluczowi gracze rynkowi pracują nad tworzeniem strategii, takich jak rozwój produktów, fuzje i przejęcia, partnerstwa i współpraca w celu wspierania wzrostu rynku. Na przykład w marcu 2021 r. indyjski start-up Farmonaut, który zapewnia satelitarne monitorowanie zdrowia upraw, ogłosił partnerstwo z GarudaUAV, znaną indyjską organizacją zajmującą się konserwacją dronów, w celu rozwoju technologii teledetekcji dronów dla rolnictwa i edukacji rolników.