Las jest kompletnym systemem ekologicznym, stworzonym dla celów produkcyjnych. Leśnictwo, podobnie jak inne sektory, wymaga planowania i regularnych badań, aby struktura mogła skutecznie funkcjonować. Bezzałogowy statek powietrzny (UAV) lub unmanned aerial vehicle (UAV) nadaje się do wszystkich faz tworzenia i utrzymania infrastruktury.

Sporządzanie map i monitorowanie lasów

Sporządzanie map leśnych jest procesem czasochłonnym, obejmującym szereg działań, w zależności od warunków. Techniki technologiczne pozwalają w racjonalny sposób tworzyć wiarygodne mapy. Bezzałogowe statki powietrzne w krótkim czasie dostarczają przedsiębiorstwom leśnym informacji o przestrzeni zajmowanej przez roślinność.

Zdjęcia lotnicze pomagają w dokumentowaniu i śledzeniu zjawisk przyrodniczych zachodzących na terenie upraw, a także w monitorowaniu stanu terenu. Dron eliminuje konieczność poruszania się po dużych obszarach i dostarcza autentycznych informacji do śledzenia trendów w ekosystemie i ewentualnego zarządzania odchyleniami.

Dron służy również do weryfikacji rzeczywistych granic plantacji oraz danych wskazanych w dokumentacji katastralnej. Dane dotyczące powierzchni mają wpływ na kalkulację kosztów leczenia i ocenę efektywności gospodarstwa. Różnica pomiędzy powierzchniami wskazanymi w dokumentach papierowych z lat 70-tych i 80-tych a rzeczywistą powierzchnią dzisiejszych obszarów prowadzi do błędów w obliczeniach dokonywanych w celu nabycia materiałów do konserwacji.

Inwentaryzacja gruntów leśnych

Regularny monitoring gruntów leśnych pozwala na aktualizację dokumentacji elektronicznej i porównanie jej z wcześniej przewidywanymi wynikami. W okresie intensywnej eksploatacji terenów leśnych pogarsza się jakość surowca i zmniejsza się jego ilość. Sama wielkość obszaru i obecność miejsc, do których trudno dotrzeć pojazdem, utrudniają inwentaryzację zapasów. UAV dostarcza dokładnych danych nawet na trudno dostępnym terenie i przeprowadza badanie obszaru w krótkim czasie.

Taksonomia lasów

Dron z powodzeniem realizuje zadanie taksonomii lasu – identyfikuje jednoznaczne granice, ocenia cechy poszczególnych powierzchni i identyfikuje ich typy, aby ekstrapolować uwarunkowania i wzorce wzrostu obszaru leśnego. Dane z drona stanowią podstawę do próbkowania metod statystycznych w celu rozwiązywania ewentualnych problemów oraz interpolacji wyników z powierzchni próbnych.

Analiza, ochrona i planowanie lasów

Informacje dostarczane przez drona pomagają ocenić dostępne rezerwy leśne oraz zidentyfikować nieefektywne obszary zagospodarowywania terenu. Badanie lotnicze w podczerwieni jest wykorzystywane do określenia proporcji gatunków drzew oraz rozmieszczenia szkodników i chorób.

Informacje te są następnie wykorzystywane do podejmowania działań:

 • działania mające na celu wytępienie szkodników;
 • środki zapobiegania chorobom;
 • koryguje wielkość ścinki;
 • Obszar wycinki drzew jest zmieniony;
 • zlokalizowane są drogi do transportu surowców i miejsca załadunku.

Terminowa analiza i przekazywanie danych pomaga w alokacji zasobów w celu zapewnienia pożądanego rezultatu oraz w planowaniu przyszłych wielkości pozyskania drewna.

Monitorowanie operacyjne

Dane uzyskane w trakcie badań dają pełny obraz stanu lasu w momencie prowadzenia monitoringu:

 • Patrolowanie terenów leśnych ułatwia kontrolę wielkości pozyskania drewna i przestrzegania przepisów.
 • Śledzenie dynamiki procesów naturalnych (powstawanie wąwozów i osuwisk).
 • Sprawdzenie skuteczności działań podjętych w celu odnowy lasu.
 • Ocena szkód środowiskowych i gospodarczych spowodowanych warunkami naturalnymi (pożary w czasie suszy, burze, huragany)
 • Operacyjny plan reagowania na wypadek pożaru.
 • Badania w czasie rzeczywistym pomagają również w zwalczaniu nieuprawnionej działalności człowieka.

Wykrywanie i kontrola nieuprawnionych działań (kłusowników)

Bezzałogowe statki powietrzne zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa lasów i innych nieruchomości, niezależnie od warunków pogodowych i pory dnia. Drony wykrywają osoby, które przebywają na danym terenie i wykonują niedozwolone prace.

Jednym z problemów leśnictwa są nieuprawnione wysypiska śmieci. Aby sobie z nimi poradzić, konieczna jest natychmiastowa reakcja i wykrycie wysypiska. Za pomocą badania obszarów leśnych z wykorzystaniem drona można w krótkim czasie wykryć i wyeliminować niedozwolone wysypiska śmieci.

Kolejnym problemem jest nielegalny wyrąb lasów, kłusownictwo, nielegalne polowania.

Szczegółowe obrazy i możliwość zawisu drona nad obiektem pozwalają zidentyfikować przestępców i pociągnąć ich do odpowiedzialności. Takie funkcje urządzeń zapewniają szybką reakcję strażników i służb ochrony na działania przestępcze, ich tłumienie i zapobieganie ewentualnym negatywnym skutkom.