Drony w pracy inspektorów PIORN. Wykorzystanie teledetekcji dla zdrowia roślin

Zespół projektowy Instytutu Lotnictwa im. Łukasiewicza, w ramach zadania 2 projektu FITOEXPORT Państwowej Służby Ochrony Roślin i Nasiennictwa, opracował nowoczesne metody, rozwiązania i narzędzia do skuteczniejszej kontroli fitosanitarnej i inspekcji upraw z wykorzystaniem teledetekcji, fotogrametrii, bezzałogowych statków powietrznych oraz technologii geoinformacyjnych.

Zdaniem ekspertów PIORiN, opracowanie i wdrożenie nowych metod i narzędzi do szybszej i dokładniejszej kontroli fitosanitarnej bezpośrednio prowadzi do zwiększenia aktywności eksportowej polskich przedsiębiorstw, które przed rozpoczęciem międzynarodowej sprzedaży produktów roślinnych zobowiązane są do poddania się określonym kontrolom.

  • Planowane zastosowanie wyników fazy badawczej w realizacji fazy przedaplikacyjnej poprzez szkolenia, seminaria i pilotaże wspólnie z inspektorami PIORiN, umożliwi bezpośrednie zastosowanie wyników badań naukowych przez Państwową Inspekcję w praktyce. Opracowane w ramach Programu i przewidziane do realizacji dokumenty operacyjne, diagnozy, raport cząstkowy, prototyp oraz gotowe rozwiązania bezpośrednio przyczynią się do wzmocnienia kapitału społecznego niezbędnego do realizacji krajowych i regionalnych polityk rozwoju. Wyniki projektu FITOEXPORT mogą być wykorzystane w niemal wszystkich sektorach gospodarki rolnej i leśnej” – mówi Hubert Skoneczny z Zakładu Teledetekcji Instytutu Lotnictwa.

Projekt FITOEXPORT (GOSPOTRATEG1 / 385957/5 / NCBR / 2018) jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOTRATEG. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2021 roku.