Archives lipiec 2022

pierwsza pionowa farma

Pierwsza pionowa farma na świecie dostarczająca certyfikowane zioła neutralne dla klimatu rozpoczyna produkcję ziół na skalę przemysłową w Szwecji

Netled, wiodący dostawca technologii upraw pionowych w Skandynawii, wraz ze swoim klientem OMG, szwedzkim dostawcą ziół, uruchamia pionową farmę na skalę przemysłową, która będzie produkować do 2,7 miliona doniczek 14 różnych ziół rocznie.

Dystrybutorem jest ICA, wiodący detalista spożywczy w Szwecji, posiadający około 1300 sklepów i mający około 36 % udziału w rynku. ICA będzie pierwszą marką własną w krajach skandynawskich, oferującą produkty z upraw wertykalnych. Od czerwca 2022 r. zioła uprawiane pionowo będą dostępne w prawie 350 sklepach ICA na północ od miasta Avesta.

„Technologia upraw pionowych Vera firmy Netled pozwoli nam dostarczać klientom w całej Szwecji świeższe zioła i zielone warzywa liściaste, uprawiane hiperlokalnie i ze znacznie zmniejszonym śladem węglowym”, mówi Moses Isik, dyrektor generalny OMG. „Korzyści nie tylko klient, ale także planeta!”

„Powodem, dla którego mamy ICA jako klienta, który zasadniczo kupuje wszystkie ilości, jest to, że chcą być w czołówce rozwoju zrównoważonego systemu żywnościowego przyszłości”.

Pierwsza na świecie pionowa farma dostarczająca zioła z certyfikatem neutralności klimatycznej

Rolnictwo wertykalne niesie ze sobą wiele korzyści środowiskowych i finansowych. The Economist wymienił rolnictwo wertykalne jako jedną z 22 najlepszych wschodzących technologii, które należy obserwować w 2022 r., a wielkość rynku rolnictwa pionowego szacuje się na ponad 19 mld USD do 2027 r.

Zakład OMG jest pierwszą na świecie pionową farmą dostarczającą zioła z certyfikatem Climate Neutral, od nasion do półek sklepowych. Obliczają swój ślad emisyjny na poziomie granularnym, w tym składniki, przechowywanie, produkcję, pakowanie, mobilność oraz logistykę w górę i w dół, aż produkty dotrą do półki. Certyfikat przyznawany jest przez Climate Neutral Group.

Obiekt jest zbudowany w starej hucie stali o powierzchni 2 000 m2 (21 528 stóp kwadratowych) i działa na energię odnawialną: energię wiatrową. Pozostałe emisje CO2 są kompensowane przez finansowanie projektu rolno-leśnego organizacji pozarządowej o powierzchni 214 hektarów w Indiach.

Produkcja odbywa się w pomieszczeniu w całkowicie kontrolowanym środowisku. Prawie wszystko jest zautomatyzowane i obsługiwane mechanicznie za pomocą ekranów kontrolnych, na których kontroluje się ilość składników odżywczych, wody, temperatury i światła. Dzięki pionowemu systemowi uprawy Vera produkcja może być nawet 2,5 razy większa, zużycie energii niższe o 70%, a zużycie wody nawet o 95% niższe w porównaniu z tradycyjnymi szklarniami. Całkowity ślad węglowy może być prawie 80% mniejszy niż w przypadku tradycyjnej uprawy szklarniowej.

Uprawa wertykalna zapewnia bezpieczeństwo dostaw, pozwalając na uprawę przez cały rok i nie używa pestycydów. Farmy pionowe mogą znajdować się blisko konsumenta, co skutkuje mniejszą liczbą kilometrów żywności, a konsumenci uzyskują dostęp do świeższych produktów.

„Powodem, dla którego rozpocząłem działalność w zakresie pionowego rolnictwa, jest to, że widzę, że z naszą obecną produkcją żywności spadamy z klifu. Poczułem potrzebę uczestniczenia w katalizowaniu zmian – mówi Moses Isik.

Dostawca technologii jest kluczowy

Jako dostawca projektów pionowego rolnictwa pod klucz, Netled jest nie tylko firmą technologiczną, ale także oferuje wszystkie usługi i wsparcie potrzebne do zbudowania rentownego przedsiębiorstwa wertykalnego rolnictwa.

„Rozważaliśmy 17 różnych dostawców technologii rolnictwa pionowego i doszliśmy do wniosku, że pod względem technologii, know-how i możliwości dostaw Netled wyprzedza konkurencję o lata” — mówi Moses Isik.

„Kiedy chcesz przejść na skalę przemysłową i przeprowadzić inwestycję na dużą skalę, naprawdę musisz wiedzieć, że masz partnera, który rozumie technologię, ma pracowników, szkielet i historię, aby móc stworzyć taki projekt. Jest dużo złożoności. Wybraliśmy Netled i jesteśmy zadowoleni z naszego wyboru.”

Dla Netled, wprowadzenie na rynek umacnia pozycję lidera na skandynawskim rynku technologii upraw pionowych.

„Ta premiera nie tylko pozwala OMG produkować fantastyczne produkty dla klientów w całej Szwecji, ale jest wyraźnym przykładem dla operatorów rolnych możliwości na skalę przemysłową, jakie może zapewnić nasza technologia pionowego rolnictwa Vera i nasz doświadczony zespół projektowy”, Netled CEO mówi Niko Kivioja.

Przekonujące komunikaty dotyczące pestycydów

Przekonujące komunikaty dotyczące pestycydów

Rozpakowywanie badań CropLife America dotyczących postrzegania pestycydów przez konsumentów

W styczniu firma CropLife America (CLA) podzieliła się ustaleniami z serii sesji odsłuchowych prowadzonych przez konsumentów w 2021 r., aby zobaczyć, w jaki sposób rejestrowano różne komunikaty mające na celu lepsze zrozumienie stosowania pestycydów i znaleźć sposoby na lepszą komunikację z opinią publiczną w kwestiach związanych z pestycydami. Firma badawcza Povaddo przeprowadziła badanie opinii publicznej w imieniu CLA i American Seed Trade Association, opierając się na poprzednich badaniach grup fokusowych zleconych przez CLA w 2019 r., które badały obecne poglądy na temat pestycydów.

Rozumiejąc, że większość ludzi jest na pograniczu lub ma nieprzychylne nastawienie do produktów pestycydowych oraz że w mediach brakuje pozytywnych informacji na temat pestycydów, celem nowej rundy badań było ustalenie, w jaki sposób lepiej komunikować się z wybranymi urzędnikami i opinii publicznej o rolnictwie i pestycydach. Povaddo przeprowadziło 12 grup fokusowych z 96 uczestnikami w trzech miastach, aby najpierw wysłuchać obaw i opinii, a następnie zobaczyć, jak uczestnicy zareagują na komunikaty stworzone wokół tematów, że pestycydy są zrównoważone, potrzebne i innowacyjne.

PRZEKAZ 1: „Pestycydy przyczyniają się do zrównoważonych praktyk rolniczych”.

Pierwszym przesłaniem, jakie rozważyli uczestnicy grupy fokusowej, jest to, że „pestycydy przyczyniają się do zrównoważonych praktyk rolniczych”. Oświadczenie to zostało poparte oświadczeniami potwierdzającymi o uprawie bezorkowej i uprawach okrywowych:

Pestycydy wspierają zrównoważone praktyki rolnicze, umożliwiając prowadzenie działań rolniczych, które poprawiają erozję gleby, oszczędzają wodę i zmniejszają zużycie paliwa, takie jak uprawa bez orki.

Stosowanie upraw okrywowych to kolejna praktyka rolnicza wykorzystująca pestycydy, która przyczynia się do zrównoważonego rolnictwa.

Dyrektor Povaddo, Wendy Lawrence, powiedziała, że ​​większość uczestników pozytywnie zareagowała na wiadomości o uprawach bez orki i uprawach okrywowych. Povaddo poparł wyżej wymienione oświadczenia wspierające, powołując się na dane z zaufanych źródeł i używając terminów takich jak „niska pozostałość” i „krótkotrwałe herbicydy”. Uczestnicy grupy fokusowej dowiedzieli się, że uprawa bezorkowa zmniejsza erozję gleby o około 90% i zapewnia znaczne oszczędności paliwa i energii. Ilościowe określenie oszczędności energii i emisji dwutlenku węgla poprzez porównanie z emisjami samochodowymi i energią wykorzystywaną do zasilania domów również trafia do uczestników. Poinformowano uczestników, że dzięki uprawom okrywowym łagodzą one erozję gleby, zmniejszają odpływ o 80% i poprawiają strukturę gleby.

NA WYNOS: Promując rolę pestycydów w przyczynianiu się do zrównoważonego rolnictwa, ważne jest, aby stworzyć silną korelację między korzyściami praktyk a specyficzną rolą pestycydów w ich umożliwianiu, radzi Povaddo.

PRZESŁANIE 2: „Pestycydy są konieczne”.

Povaddo przetestował trzy komunikaty potwierdzające założenie, że „pestycydy są niezbędne”:

  • Ziemia rolna się kurczy.
  • Bez pestycydów przedsiębiorstwa rolników będą zagrożone.
  • Bez pestycydów plony mogą spaść o 70 do 80%, a zmniejszenie plonów bez pestycydów może doprowadzić wielu rolników do bankructwa.
  • Pestycydy są ważne dla wyżywienia świata.

Lawrence powiedział, że 2 na 5 uczestników zareagowało pozytywnie na wiadomość, że pestycydy są konieczne, ponieważ powierzchnia gruntów rolnych się kurczy, a 1 na 5 zareagował negatywnie. Większość ludzi odpowiedziała pozytywnie na komunikaty wspierające, że firmy rolników są zagrożone brakiem dostępności pestycydów. Pomysł zmniejszenia plonów trafił na strunę, nawet wśród ludzi z pesymistycznym poglądem na pestycydy, powiedział Lawrence. Jednak zdecydowanie najbardziej zwycięski komunikat był taki, który pozostaje aktualny i aktualny: „Popyt na żywność i ceny rosną, dotykając najbiedniejszych na świecie”.

Lawrence ostrzegł jednak, że chociaż to przesłanie trafia teraz do konsumentów, którzy na własne oczy widzieli skutki rosnącej inflacji i niedoborów dóbr konsumpcyjnych, może to być zjawisko tymczasowe. Postawy konsumentów mogą się zmieniać w miarę ewolucji wyzwań, przed którymi stoimy. Jeśli wszystko wróci do normy, stwierdzenie, że pestycydy są niezbędne, aby pomóc najbiedniejszym na świecie, często jest uważane za słabe przesłanie. Na przykład „Wyżywienie świata” i „Uczynienie żywności bardziej przystępnym cenowo” nie znalazły oddźwięku w grupach fokusowych w 2019 roku.

NA WYNOS: Kiedy formułujesz argumenty wokół idei, że pestycydy są konieczne, Povaddo zaleca używanie wiadomości, które są aktualne i odpowiednio empatyczne.

PRZESŁANIE 3: „Innowacje i technologie w pestycydach prowadzą rolnictwo i społeczeństwo we właściwym kierunku”.

Dwa z oświadczeń zaproponowanych w celu wzmocnienia tematu innowacji i technologii to:

Innowacje zwiększają produktywność i zmniejszają wpływ rolnictwa na środowisko.

Innowacyjne produkty pestycydowe umożliwiają rolnikom stosowanie mniejszej liczby bardziej ukierunkowanych pestycydów.

Uczestnikom grupy fokusowej spodobał się fakt, że narzędzia cyfrowe pomagają zredukować gazy cieplarniane i spływ wody z pestycydów. Zwroty takie jak mniej toksyczny, użycie możliwie najmniejszych ilości, przyjęcie ukierunkowanego podejścia/tworzenie ukierunkowanych zastosowań, a rolnicy stosujący pestycydy tylko w ostateczności (zintegrowane zwalczanie szkodników) dobrze zarejestrowały się wśród uczestników.

NA WYNOS: Skoncentrowanie się na pozytywnych zmianach w branży pestycydów, w tym na nowych, nowoczesnych innowacjach i technologiach, jest wysoce zalecane, poradził Povaddo.

Oprócz wiadomości pisemnych i informacji pomocniczych, uczestnicy grupy fokusowej obejrzeli film wideo przedstawiający rolnika opisującego swoje praktyki rolnicze, w tym stosowanie pestycydów. Lawrence stwierdził, że połączenie treści wideo i narracji przyniosło potężny efekt. Dzielenie się osobistymi historiami wpływa na to, co ludzie myślą o pestycydach.